marketings2m No Comments

การเริ่มทดลองนำระบบ AI มาเขียนบทวิเคราะห์ของ Commerzbank ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจช่วยงานของนักวิเคราะห์ได้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างการรายงานงบรายไตรมาส

ภาพจาก Shutterstock

การทดลองของ Commerzbank ได้ลองนำระบบ AI ที่พัฒนาอยู่มาทดลองเขียนรายงานผลฟุตบอลคร่าวๆ ซึ่งถ้าหากได้ผลที่น่าพอใจแล้ว ทางธนาคารเองอาจนำมาใช้เขียนบทวิเคราะห์ได้คราวหลัง โดยเฉพาะบทวิเคราะห์หลังจากการรายงานงบแต่ละไตรมาสที่ทางธนาคารได้ทำการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นๆ ไว้

โครงการนี้ทางธนาคารได้ลงทุนไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้วชื่อว่า Retresco ซึ่งกว่าระบบจะสามารถเขียนบทวิเคราะห์ส่งให้ลูกค้าเองได้อาจต้องใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียว ซึ่งต้องปรับแต่งตัวระบบ AI อีกสักพักใหญ่ๆ โดยระบบอาศัยข้อมูลชุดเดียวกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ใช้อยู่

แรงกดดันจาก MiFID II

หลังจากการใช้กฏ MiFID II มาเป็นเวลา 6 เดือนได้แล้วนั้น แรงกดดันในเรื่องที่ลูกค้าถ้าหากจะต้องการบทวิเคราะห์จะต้องจ่ายเงินแยก ซึ่งแต่เดิมจะรวมกับค่าคอมมิชชั่นเลย ทำให้รายได้ของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลดลงประมาณ 30% เพราะว่าลูกค้าหลายๆ รายเริ่มไม่สนใจที่จะซื้อบทวิเคราะห์ ทำให้ธนาคารต้องตัดงบประมาณสำหรับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ลง บางแห่งก็ถึงขั้นลดคนในแผนกวิเคราะห์ลงด้วย

ผลจึงทำให้ธนาคารอย่าง Commerzbank ต้องหาทางนำระบบนี้มาใช้เพื่อช่วยนักวิเคราะห์ในการเขียนบทวิเคราะห์  งบบริษัทประจำไตรมาส โดย Michael Spitz ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของธนาคาร ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเพียงพอที่จะทำให้ระบบสามารถเขียนรายงานวิเคราะห์ได้เท่ากับ 75% ของนักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์

แต่ยังไม่สามารถทดแทนคนได้ 100%

ถ้าหากเราอ่านข่าวนี้แล้วอาจตกใจว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์อาจเตรียมตกงานได้นั้น Spitz ได้กล่าวเสริมว่า งานนักวิเคราะห์ยังจำเป็นต้องมีมนุษย์ต่อไปอยู่ เพราะว่ากฏระเบียบทางด้านการเงินต่างๆ เวลานักวิเคราะห์ต้องส่งบทวิเคราะห์ออกมายังมีกฏคุ้มครองนักวิเคราะห์ที่เป็นคนอยู่ เช่น ในเรื่องการตรวจสอบก่อนที่จะส่งบทวิเคราะห์

เขายังได้กล่าวต่อในเรื่องนี้ว่ากว่าจะถึงขั้นใช้งานจริงๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่มีในปัจจุบันนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้น “เริ่มต้น”เท่านั้น กว่าจะเปลี่ยนไปได้ถึงจุดนั้นต้องใช้เวลาและการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง

Cr. Wattanapong Jaiwat / Brand Inside

ที่มา – Financial Times