Backend Developer

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา เช่น C#, Python, HTML ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล ทั้ง Relational Database และ NoSQL
 • มีความเข้าใจในระบบเครือข่าย (Networking)
 • สามารถออกแบบโครงสร้างโปรแกรม (Application design) และส่วนเชื่อมต่อ (API) ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความเข้าใจและประสบการณ์ในด้านการลงทุน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • แก้ไข Front-end และ Backend ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีม
 • ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลให้ใช้งานได้ดีสม่ำเสมอ
 • รับมือกับความกดดัน และแก้ไขสถานการณ์ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติขึ้นกับระบบ

สวัสดิการ

 • ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นประจำ (มาพบกันเพื่อประชุมบ้าง)
 • ไม่มีวันลา (ให้บริหารจัดการตัวเอง)
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยว

 

สอบถามข้อมูลเพิมเติม หรือส่งใบสมัครได้ที่

Vacharanon@think-algo.com

089-811-1802 (คุณนนท์)